Ydelser

YDELSER

Optimering af arbejdsgange og processer


Hjælp til at optimere arbejdsgange og blive mere effektive - og dermed spare tid og penge.


Ved brug af arbejdsgangsanalyse og procesoptimering får deltagerne en "AHA"-oplevelse. De bliver klogere på egne og andres arbejdsgange, hvordan de indgår i processerne og er indbyrdes afhængige af hinanden.


I Sundhedsvæsenet har vi i mange år anvendt arbejdsgangsanalyser til at optimere patientforløb og samarbejdet mellem de implicerede afdelinger.

Adfærdsdesign og Nudging


Mange kender begrebet Nudging, men det er blot én del af hele adfærdsdesigner-paletten.

Med adfærdsdesign kan man påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig og ønsket retning.


Adfærdsdesign kan være med til at gøre det let, klart og tydeligt for den enkelte leder, medarbejder, kunde, borger, patient, hvad det præcis er, de skal GØRE.


Der findes mange forskellige adfærdsprincipper, der kan bruges enkeltvis eller i kombination til at designe den ønskede adfærd ved f.eks. ønskede arbejdsgange, affaldssortering, kommunikation, opførsel i trafikken, kø-kultur i butikken, valg af produkter, deltagelse i arrangementer etc..


Adfærdsdesign kan også bruges til, hvordan I kommer fra Vision, Mission, Strategier og handleplaner til, hvad den enkelte så skal GØRE for at bidrage til opfyldelsen af disse.

Akkreditering og certificering


Skal din klinik, praksis, laboratorium eller virksomhed akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel eller ISO certificeres, så er der hjælp at hente.


Det kan være svært og uoverskueligt at 'oversætte' et standardsæt til, hvad betyder for netop din klinik, praksis, produktion eller serviceydelse.


Hjælp til hvilke dokumenter der skal udarbejdes?

Hjælp til at blive tydelige på arbejdsgange og processer?

Lever kvaliteten op til standarder og forskrifter og hvis ikke, hvad skal der så til for at opnå den?

Hvordan sikres kvalitetsforbedringer og kvalitetsledelse?


Kort sagt - hjælp til at din klinik, praksis, laboratorium eller virksomhed opnår akkreditering eller certificering.

Forbedringsledelse og forbedringsprojekter


Forbedringsledelse sikrer at et forandringsprojekt bliver en forbedring og ikke bare (endnu) en forandring!

I forbedringsledelse indgår Plan-Do-Study-Act, der også er kendt fra f.eks. LEAN.


Det vil sige at man tester sine løsninger af i en lille skala, understøttet af data, og skalerer op efterhånden som løsningen virker. Det sikrer, at det bliver en forbedring og at løsningen implementeres undervejs, mens den udvikles.

Det kan være forskelligt, hvor hurtigt det går, og hvor mange gange man skal en tur rundt i P-D-S-A cirklen før den bedste løsning er i hus.

Målstyring og tavlemødeledelse


Et fremragende "værktøj" til at strukturere, systematisere og ikke mindst sikre fremdrift i sine forbedringsprojekter eller KPI'er.


Få hjælp til

  • Tavledesign, der passer til jeres organisation
  • Tavlemødeledelse - Uddannelse og coaching af tavlemødeledere
  • Udvikling af indikatorer til KPI (Key-Performance-Indicator), så I måler på det rigtige i fht jeres forbedringer

Undervisning og coaching


Individuel eller i gruppe - særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb inden for:

  • Kvalitetsledelse og vejen til certificering/akkreditering
  • Kvalitetsudvikling
  • Forbedringsledelse
  • Forbedringstavler
  • Tavlemødelse

LERKE KONSULENT

 

CVR: 39905663


COOKIES: www.lerkekonsulent.dk anvender ikke cookies

Copyright © 2019 Lerke Konsulent. Alle rettigheder forbeholdes.

Design og webredaktør, Nikolaj Lerke