Referencer

REFERENCER

REFERENCER

Udvalgte

2-dages ledelsesforløb 'Ledelse af forbedringer og forbedringsagenter', Brøndby Kommune Ældre og Omsorg

Efter en del nye ledere var kommet til, ønskede Ældre og Omsorg en videre kompetenceudvikling af ledergruppen, så der igen blev et fælles udgangspunkt i forhold til forbedringsledelse ud fra forbedringsmodellen, anvendelsen af værktøjerne heri samt ledelsesrollen i forbedringsteamet med understøttelse af forbedringsagenterne.
Formål og indhold havde fokus på selve ledelsesrollen, forbedringsledelse med struktur og fremdrift og dét at lede sit forbedringsteam og forbedringsagenter på en understøttende, faciliterende og coachende måde. Vi tog udgangspunkt i ’pakkerne’ fra ”I Sikre Hænder” som Ældre og Omsorg er i fuld gang med at implementere i hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentrene.
”Forventninger blev indfriet og vi føler os bedre klædt på til at imødekomme udfordringerne i dagligdagen”.
”Det var en styrke med Janes kendskab til organisationen, ’Ældre og Omsorg’ og alle tre områder; hjemmepleje, sygepleje, plejecentre”.
Deltagende ledere fra ’Ældre og Omsorg’, Brøndby Kommune.

Sammenlægning af hjemmeplejen og sygeplejen, Odsherred Kommune

Odsherred Kommune ønskede en fysisk og organisatorisk sammenlægning af hjemmeplejen og sygeplejen til en samlet Hjemme- og sygepleje.

Jeg bidstod blandt meget andet med feltstudier og arbejdsgangsanalyser i fht hvordan de nye arbejdsgange skulle være, ledelsessparring, 'praktisk blæksprutte', indretning og indkøb til nye sygeplejedepoter, workshops med medarbejderne for at sikre høj medarbejderindflydelse, opbygning af nyt telefonsystem og etablering af 'Modtageenhed' til borgere, der blev udskrevet eller nye borgerforløb.


"Du har været en fantastisk samarbejdspartner, særdeles kompetent, interesseret, praksisnær ressourceperson og en helt og aldeles ihærdig og skøn person at samarbejde med",

Gitte Sonne, Afdelingsleder Hjemme- og sygeplejen Odsherred Kommune.


"Det er imponerende, som du fra første færd tog fat på opgaven med ildhu og engagement - uden din indsats og dine kompetencer var vi landet et helt andet sted. Forhåbentlig ses vi snart igen".

Centerchef Rikke Kragh Iversen, Omsorg og Sundhed. 

Projekt ’Livets Overgange’.

I samarbejde m. Sorø Kommune Sundhedscenter, Sorø Frivilligcenter og Professionshøjskolen Absalon

’Livets overgange’ var et puljeprojekt under Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af ensomhed og mistrivsel hos ældre. Vores fokus i projektet var mænd over 65 år i én af livets overgange.

Jeg deltog som delt projektleder sammen med lokal projektleder fra Sundhedscenteret og som facilitator på vegne af Professionshøjskolen Absalon.

Se mere på Aktiviteter og fællesskaber for mænd 65+ om nogle af de emner, der nu er implementeret og forankret i Sundhedscenteret.

 

”Jane har formået at sætte aktivt fokus på, hvordan man effektivt og nærværende arbejder med Forbedringsmodellen (Model for Improvement / System of Profound Knowledge), således at såvel medarbejdere, ledere, projektdeltagere og de borgere, der har deltaget i projektet, med succes har kunne arbejde med denne metode – fremfor en lineær tilgang.

 

Jane formår at gøre det komplekse enkelt og derfor har det været en fornøjelse og let at integrere Jane i rollen som projektleder. Hun har formået at skabe overblik og synergi imellem projektets formål, Forbedringsmodellen, medarbejdere i projektet samt været bindeled mellem samarbejdspartnerne i Absalon - hvilket er en kunst, når man træder ind i rollen som projektleder – midt i et projekt og som udefrakommende, der ikke har sin daglige gang i Sorø kommune og Sundhedscenteret.

 

Som leder af Sundhedscenteret og formand for styregruppen, ville jeg ikke betænke mig et sekund, hvis jeg skulle bruge en projektleder – der arbejder med forbedringer – herunder samskabelse mellem borgere og medarbejdere, for at opnå nye arbejdsgange og en forbedret praksis med bruger/borgerinvolvering.”

Leder Sorø Kommunes Sundhedscenter, Mia Linda Møller

Bedre udskrivelser for medicinske patienter, Sjællands Universitetshospital Køge

"Jane var konsulent og coach for min afdelingslæge og jeg, da vi arbejdede med et større projekt om at forbedre udskrivelserne for vores medicinske patienter på M6. Hun underviste og coachede os i forbedringsmetoderne, tavlemøder og tavlemødeledelse. Vi skal nu til at implementere det på vores øvrige afsnit i Køge.

Jeg har altid oplevet vores samarbejde meget positivt og givende. Jane har inspireret mig meget og jeg kommer helt sikkert til at savne vores sparring".

Helle Marianne Hornø, Afdelingssygeplejerske.

Hvordan holder vi på vores medlemmer og får flere nye? Brøndbyernes Rotary Klub

"Tak for din indsats til vores klubmøde. Det var et godt møde, der var fint tilpasset og afstemt fra din side. Du havde god føling med forsamlingen og fantastisk tilpasset vores forventningsafstemning.
Ønsket om en nedskrevet udviklingsstrategi for selve klubben er blevet rigtig tydelig for ledelsen.
Det var rigtig sjovt at se medlemmernes forskellige reaktioner, efterhånden som vort møde skred frem – særligt ”Aha” effekten var et godt element. Vi ramte plet."
Jens Erik Jensen, Præsident, Brøndbyernes Rotary Klub